Wat is fusing?
 
De fusingtechniek is onderdeel van de warmglas technieken. Bij fusing wordt glas namelijk in de oven omgesmolten tot een andere vorm. Dit kan bij voorbeeld door gebruik te maken van keramische of metalen mallen. De keukenoven is voor fusing niet geschikt, want de temperatuur moet kunnen oplopen tot zo'n 900⁰ Celsius. Belangrijk is dat het te versmelten glas compatibel is, dat wil zeggen dat de verschillende aan elkaar te smelten glassoorten dezelfde uitzettingscoëfficiënt (COE) moeten hebben. Is dat niet zo, dan krimpt het ene glas meer dan het andere, waardoor spanning in het glas ontstaat en het glas zal daarom of direct of alsnog na enige tijd (misschien wel twintig jaar) barsten.
 
 
Hoe werkt het?
 
Als je een werkstuk wilt maken, begin je vaak met een zogenaamde full fuse. Dat wil zeggen dat de verschillende glasstukken aan elkaar gesmolten worden tot een nieuwe plaat. De volgende fase kan zijn het in vorm brengen van het glas door slumping of bending. Bij slumping wordt het glas in een mal (keramische schaal of bord) gelegd en bij bending wordt de, meestal, metalen mal omgekeerd zodat de bodem omhoog wijst. Het glas wordt dan zogezegd "op de bodem" gelegd. Daarna worden glas en mal in de oven gezet en kan het fusen beginnen. Als het glas na de oventijd weer op kamertemperatuur is gekomen, kan de oven geopend worden. Altijd een spannend moment. Behalve de full fuse, kun je ook nog een tack fuse gebruiken. Hierbij wordt het glas wel aan elkaar vast gesmolten, maar niet tot één nieuwe, vlakke plaat versmolten. Een goede manier om leuke effecten te bereiken. Maar het betekent ook weer een nieuwe stookgang erbij. En aangezien een stookgang van begin tot eind toch al gauw minimaal zo'n 20 uur bedraagt, ben je drie dagen verder voordat je schaal of bord klaar is. Fusing is niet de enige warmglas techniek. Ook brandschilderen, glas kammen en maltechnieken horen daarbij.